αὐτοκράτορ

αὐτοκράτωρ
one's own master
masc/fem voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Αὐτοκράτορ' — Αὐτοκράτορα , Αὐτοκράτωρ one s own master masc acc sg Αὐτοκράτορι , Αὐτοκράτωρ one s own master masc dat sg Αὐτοκράτορε , Αὐτοκράτωρ one s own master masc nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐτοκράτορ' — αὐτοκράτορα , αὐτοκράτωρ one s own master masc/fem acc sg αὐτοκράτορι , αὐτοκράτωρ one s own master masc/fem dat sg αὐτοκράτορε , αὐτοκράτωρ one s own master masc/fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αὐτόκρατορ — Αὐτοκράτωρ one s own master masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Император — (Imperator) уже в древнейшие времена римского государства так называли главнокомандующего римской армией, т. е. того, кому принадлежало над ней imperium, верховная власть. Это был почетный титул, не существовавший на официальном языке. Позже, во… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Иван III — Запрос «Иван Великий» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. О других людях с подобным титулом см.: Иоанн III Иван III Васильевич Портрет из «Царского титулярника» (XVII век) …   Википедия

  • Самодержавие — Формы правления, политические режимы и системы Анархия Аристократия Бюрократия Геронтократия Демархия Демократия Имитационная демократия Либеральная демократия …   Википедия

  • Иван III Васильевич — Запрос «Иван Великий» перенаправляется сюда; см. также другие значения. В Википедии есть статьи о других людях с именем Иван. Иван III Васильевич …   Википедия

  • Иван 3 — Запрос «Иван Великий» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. О других людях с подобным титулом см.: Иоанн III Иван III Васильевич Портрет из «Царского титулярника» (XVII век) …   Википедия

  • Иван III Великий — Запрос «Иван Великий» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. О других людях с подобным титулом см.: Иоанн III Иван III Васильевич Портрет из «Царского титулярника» (XVII век) …   Википедия

  • Иван Васильевич III — Запрос «Иван Великий» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. О других людях с подобным титулом см.: Иоанн III Иван III Васильевич Портрет из «Царского титулярника» (XVII век) …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.